Objednávky

Obědy je potřeba objednávat 48 hodin před dovozem jídla.

Ceny jídel jsou uvedeny včetně dovozu.

Menu na aktuální měsíc:

Jak mám postupovat při objednávce dovozu obědů

 • Systém objednávání obědů je jednoduchý a není u něj potřeba žádné registrace, pouze vyplnění jména, bydliště a telefonního čísla.
 • Objednávat obědy lze několika způsoby. Dovoz obědů můžete objednat na telefonním čísle 727 935 000.Zde se dozvíte vše potřebné pro dovoz obědů domů.
 • Obědy je třeba objednávat 48 hodin před dovozem jídla - (sobota a neděle se do našeho termínu nepočítá).
 • Za objednaná jídla se platí předem, obdržíte doklad o zaplacení se seznamem objednaných obědů a vše je ihned zavedeno do našeho strávního systému.

Kolik potřebuji Jídlonosičů

 • Počet jídlonosičů závisí na množství odebíraných obědů. Pokud máte objednaný oběd na každý den, jsou potřeba jídlonosiče dva.
 • Při doručení jídla předáte čistý prázdný nosič na další den (další oběd). Vždy je třeba mít připravený čistý, suchý nosič na další objednaný oběd !
 • Doporučujeme nosiče "čtyřpatrové". Pokud je v menu salát nebo kompot, máte vše v jednotlivých miskách samostatně, jídlo není "smíchané" - maso, brambory a omáčka dohromady apod. Dále si také můžete objednat 2x stejné jídlo v jednom dni, které se do čtyřech misek pohodlně vejde.
 • Pokud budete chtít na jeden den 2 různá jídla, je zapotřebí mít již nosiče dva, na každé jídlo samostatný nosič. V případě nouze lze použít "menu box" za 7,- Kč, který je na jedno použití.
 • U nás je možné zakoupit plastový, čtyřmiskový nosič za 130,- Kč.

Jídlonosič

Ceník

Níže je uveden aktuální ceník našich dodávaných jídel.

Cena obědu včetně rozvozu je:         

 • Základní menu   76,- Kč za každý oběd
 • Výběrové menu  88,- Kč za každý oběd
 • Dieta Bezlepková  98,- Kč za každý oběd

Pro Vaše obědy máme v nabídce také jídlonosič plastový, čtyřmiskový za cenu 130,- Kč.

Pokud nemáte vlastní nosič, je možné naplnit oběd do polystyrenového Menu boxu za 7,- Kč. Tento Menu box
je pouze na jedno použití a slouží jako nouzové řešení.

Tento ceník je vydán 22.8.2015, ceny jsou smluvní a platné do vydání ceníku nového.

Jak zaplatit

Platba za dovoz jídla probíhá následovně:

Ke konci měsíce vám předá řidič, který jídlo dováží jídelní lístek na další následující měsíc.
Vy si v jídelním lístku zakroužkujete vybrané obědy. Zhruba za 3 dny (po domluvě s řidičem)
Předáte vyplněný jídelní lístek. Vaše vybrané obědy jsou zapsány do strávního systému. Jakmile je toto
Provedeno, předá vám řidič předpis platby s dokladem o zaplacení obědů a vy předáte danou částku řidiči 

Další možností platby je převod dané částky na náš bankovní účet

vedený v Raiffeisenbank, č.ú.: 1227788028/5500. Variabilní symbol je Vaše ID - (identifikační číslo strávníka), které obdržíte se zavedením do našeho stravovacího systému. Za toto číslo doplníte měsíc, za který poukazujete platbu. Např. ID 36, měsíc květen 05 --> v.s. je: 3605.

Všechny tyto údaje jsou také uvedeny v tabulce na konci jídelního lístku, nebo v emailu, pokud si zvolíte předpis platby zasílat emailem.

Nejnižší stanovená platba převodem je 300,- Kč.